Emballagetræ
Effektbeskrivelse

Træarter:

Alle nåletræarter. 

Længder:

3,05 & 3,65 m. (Andre længder efter aftale).

Topdiameter:

Mindst 12 cm.

Max.diameter:

Højest 40 cm i rodenden.

Kvalitet:

Friskt, tørt og misfarvet træ må leveres. Betydende styrkeforringelse tolereres  ikke. Større revner i tørt træ må ikke forekomme. Rodtæer og grene afskæres i plan med stammeoverfladen.

Rethedskrav:

Den højest tilladte krumning (pilhøjde) i mm beregnes som 3/4 topdiameter i cm x stoklængde i meter. Pilhøjden må ikke overstige 60 mm. Se "Korttømmer Effektbeskrivelse".  
Fastmassetal vedlægges.

Placering:

Ved bilfast vej i stabler. Forskellige længder og træartsgrupper stables hver for sig, medmindre andet aftales. Stablerne forsynes med numre, dog ikke af plastic. Vognmandskort med tydelig angivelse af placering vedlæg-ges. Tilkørselsforhold angives på kortet.
 
Korttømmer
Effektbeskrivelse

Træarter:

Rødgran.
Sitka & ædelgran.
Blandet nål:  lærk  og  douglasgran.

Længder:

 4,25 m. Andre længder efter aftale.

Topdiameter:

Mindst 12 cm. 

Max.Diameter:

Højest 40 cm i rodenden.

Kvalitet:

Frisk træ. Fri for råd, misfarvning og insektangreb. Knaster max. 40mm. Rodtæer og grene afskæres i plan med stammeoverfladen. 

Rethedskrav:

Rette stokke med max. Pilhøjde 1cm pr. 2m stammelængde.

Vrag:

Stokke, som ikke opfylder ovenstående, henregnes til vrag. Vragandelen må højest udgøre 5%. 

Opmåling:

Opmåles og afregnes i rm (eller i m3 efter aftale). Målekort med oplysning om stakkens højde, længde, bredde, middeldiameter, vragandel samt evt.fastmassetal vedlægges. Ydermere angives min. topdiameter.

Placering:

Ved bilfast vej i stabler. Forskellige længder og træartsgrupper stables hver for sig, medmindre andet aftales. Stablerne forsynes med numre, dog ikke af plast. Vognmandskort med tydelig angivelse af placering vedlægges. Tilkørselsforhold angives på kortet.

 
Uafkortet tømmer
Effektbeskrivelse

Træarter:

Rødgran, sitkagran, ædelgran, lærk og douglasgran. 
Skovfyr kun i vinterhalvåret.

Topdiameter:

Mindst 10 cm.

Max. diameter: 

Højest 60 cm. i rodenden.

Kvalitet:

Absolut renskåret for råd. Tørt træ kun i tilfælde af træ uden revner. 
Tørt træ holdes adskilt ved udslæbning og afregnes til kl. D. 
Frisk træ klassificeres af køber og sælger i fællesskab.

Opmåling:

Alt træ købes opmålt vedlagt måleliste. Hver træart opgøres særskilt. 
Maskinopmåling accepteres kun af certificerede operatører og med udarbejdelse af kontrolark. 
Ved håndopmåling følges gældende regler, bl.a. krydsklupning af stammer over 20 cm.

Placering:

Stammerne lægges ved fast vej og med rodenderne i kørselsretningen.  Ved maskinopmåling skal kontrolstammer være tilgængelige for kontrolmåling af køber.

 

 

Comprare VPXL Comprare Red Viagra Comprare Cialis Jelly Comprare Levitra With Dapoxetine Comprare Cialis Super Comprare Kamagra Jelly Comprare Propecia Comprare Viagra Comprare Viagra Professional Comprare Cialis Professional Comprare Female Viagra Comprare Levitra Comprare Viagra Super Comprare Viagra Gold Comprare Kamagra Gold Comprare Tadalis SX Comprare Cialis Comprare Priligy Comprare Kamagra in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge